Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals op school.

Soorten therapie

We bieden therapie en ondersteuning in de vorm van speltherapie en spelbegeleiding, ergotherapie, fysiotherapie, psychodiagnostiek en maatschappelijk werk. De sessies zijn onder schooltijd en worden verzorgd door therapeuten Klimmendaal. We bieden therapie individueel en in kleine groepjes aan. Leerlingen gaan hiervoor naar een aparte ruimte. Jonge kinderen krijgen ook therapie in de klas.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Maatschappelijk werker

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij de schoolmaatschappelijk werker van Klimmendaal. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. Haar contactgegevens vind je achter in deze gids.

Logopedist

De logopedist werkt aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van de leerling. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie onder schooltijd en op school verzorgen.

Revalidatiearts

Bij de start op school zal onze revalidatiearts of physician assistent vanuit Klimmendaal je kind zien voor een intake. In samenspraak met het team bepalen ze of een multidisciplinair revalidatietraject noodzakelijk is. De revalidatiearts is verantwoordelijk voor het therapeutenteam en stuurt de therapeuten aan. De revalidatiearts en physician assistent zijn onderdeel van de commissie van begeleiding. Ze hebben contact met alle andere betrokken specialisten.

Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Onze CvB bestaat uit de teamleider, de zorgcoördinatoren, een gedragsdeskundige, de schoolarts en een schoolmaatschappelijk werker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Elke week komen ze bij elkaar. Ze stellen voor elke leerling het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vast. Ook volgt de CvB of de leerling zich ook echt ontwikkelt volgens dit plan. Verder helpt de CvB bij hulpvragen van leerlingen. En soms heeft het CvB contact met ouders of hulpverleners.