Het Kroonpad: samenwerken en ontwikkelen in een vriendelijke sfeer

Wij bieden speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. Onze school werkt samen met een zorgorganisatie en een revalidatiecentrum. Het Kroonpad is gehuisvest in het Kristal, met nog twee basisscholen en een andere cluster 3-school. Ook  met hen werken we samen en delen we kennis. De sfeer op onze school is open en vriendelijk. We kijken samen met onze leerlingen en hun omgeving naar wie ze zijn en wat ze nodig hebben om te kunnen groeien binnen hun mogelijkheden.

​Elke school biedt de specifieke ondersteuning die zijn leerlingen nodig hebben. Daarvoor werken we nauw samen met elkaar en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling: samen laten we elk kind groeien.

Het merendeel van de ongeveer 1.300 medewerkers van De Onderwijsspecialisten is leraar of onderwijsondersteuner. Daarnaast werken er onder meer gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij er voor dat onze leerlingen de beste begeleiding krijgen. Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.

We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden, en dit doen we ook voor onze medewerkers. Bij ons krijg je daarom alle ruimte om verder te leren. We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, zowel inhoudelijk als verbredend. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij.