Werken op Het Kroonpad

Op Het Kroonpad bieden we speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. Daarnaast biedt Het Kroonpad voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Verschillende groepen

Sommige groepen op onze school krijgen les op regulier basisschoolniveau, andere groepen krijgen onderwijs dat is afgestemd op hun verstandelijke beperking. In totaal bieden we 7 leerroutes aan. De groepsgrootte verschilt, maar elke groep heeft een leraar en een klassenassistent. In alle groepen is ruimte om leerlingen goed te leren kennen, zodat we kunnen bieden wat zij nodig hebben. Het Kroonpad biedt ook plek voor stagiaires om werk ervaring op te doen met onze doelgroep. Geïnteresseerden kunnen zich melden via: stage@kroonpad.nl  

Zorg op school

Naast onderwijs hebben leerlingen op Het Kroonpad zorg of revalidatie nodig. Dat bieden we hen op school. Iedereen die bij ons werkt, leert ook zorg verlenen. Bijvoorbeeld rond epilepsie. We werken nauw samen met collega’s uit de zorg en revalidatie, soms ook in de klas. Door deze samenwerking leer je breder kijken naar wat een leerling nodig heeft. 

Hoe we samenwerken

Als team starten we elke dag samen op. Onze multidisciplinaire overleggen zijn gebaseerd op de één kind één plan-aanpak. We zijn serieus als het om de ontwikkeling van leerlingen gaat, maar we lachen ook veel. De sfeer is open en vriendelijk. We delen ons gebouw met 3 andere scholen en we ondernemen regelmatig activiteiten met bewoners uit de buurt.

 

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.