Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 4 en 13 jaar. Ze hebben een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking of zijn langdurig ziek. Zij volgen bij ons speciaal onderwijs. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking kunnen in bepaalde situaties blijven tot ze 20 jaar zijn. Zij volgen bij ons ook voortgezet speciaal onderwijs.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan veiligheid en structuur. Ook hebben ze vaak ondersteuning en zorg nodig vanwege gezondheid. Wij bieden deze ondersteuning graag. We hebben kennis van en ervaring met veel verschillende ziektebeelden. Zo geven we elk kind ondersteuning op maat.

Verschillende behoeften

We bieden onderwijs aan leerlingen met verschillende behoeften. Van leerlingen met een IQ van 35 of lager tot leerlingen met een hoger leerniveau die langdurig ziek zijn. Ook bieden we bijvoorbeeld voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met (ernstige) prikkelverwerkingsproblemen. Met onderwijs op maat houden we rekening met die soms grote verschillen.