Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. en dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Passend onderwijs

Elke leerling van Het Kroonpad ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Welk onderwijs daarbij past, verschilt per kind. Leerlingen met een lage ontwikkelingsleeftijd krijgen meer praktische en ervaringsgerichte activiteiten. Leerlingen met een hogere ontwikkelingsleeftijd krijgen reguliere lesstof op hun eigen niveau én tempo. Zo bieden we passend onderwijs aan ieder kind.

Muziek, sport en creatieve activiteiten

Samen met Gigant en De Zonnehoek ontwikkelden we een muziek-, crea- en sportmixaanbod waar leerlingen na schooltijd gebruik van kunnen maken.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Indeling in groepen

We geven onderwijs in 13 groepen. Bij de indeling van leerlingen kijken we naar hun sociaal- emotionele ontwikkeling, leerkenmerken, verstandelijke mogelijkheden en zelfredzaamheid.