Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. En dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Passend onderwijs

Elke leerling van Het Kroonpad ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Welk onderwijs daarbij past, verschilt per kind. Leerlingen met een lage ontwikkelingsleeftijd krijgen meer praktische en ervaringsgerichte activiteiten. Leerlingen met een hogere ontwikkelingsleeftijd krijgen reguliere lesstof op hun eigen niveau én tempo. Zo bieden we passend onderwijs aan ieder kind.

Muziek, sport en creatieve activiteiten

Samen met Gigant en De Zonnehoek hebben we een muziek-, crea- en sportmixaanbod ontwikkeld. Leerlingen kunnen er na schooltijd gebruik van maken. Onze combinatiefunctionaris vertelt je er graag meer over. De contactgegevens vind je achter in deze gids.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.