Het Kroonpad geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking kunnen blijven tot ze 20 jaar zijn.

Schoolgids

Het Kroonpad geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking kunnen blijven tot ze 20 jaar zijn.

Schoolgids

Wat onze school speciaal maakt

Op het speciaal onderwijs van Het Kroonpad ontwikkelt elke leerling zich op zijn eigen tempo, niveau en manier. Wij kijken samen met jou en je omgeving naar wie je bent en wat je nodig hebt om te kunnen groeien binnen de mogelijkheden.

Welkom op Het Kroonpad

Wij zijn ervan overtuigd dat elke leerling kan groeien en ontwikkelen. Elke dag zoeken we naar nieuwe kansen en mogelijkheden om hen hierbij te helpen. De kwaliteiten en mogelijkheden van onze leerlingen staan voorop. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen. En geven ieder kind de aandacht die hij of zij nodig heeft.

Twitter

Eigen tempo en niveau

Elke leerling van Het Kroonpad ontwikkelt zich op zijn eigen tempo, niveau en manier. Welk onderwijs daarbij past, hangt onder andere af van zijn ontwikkelingsniveau, ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die de ontwikkeling beïnvloeden. Zo krijgen leerlingen met een lage ontwikkelingsleeftijd meer praktische en ervaringsgerichte activiteiten. En leerlingen met een hogere ontwikkelingsleeftijd krijgen reguliere lesstof op eigen niveau én tempo.

Eigen tempo en niveau