Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021

  • We hebben een belevingstuin op onze patio en een groen schoolplein gerealiseerd.
  • We hebben een uitgebreid tevredenheidsonderzoek onder ouders, ketenpartners, medewerkers en leerlingen afgenomen.
  • We deelden onze kennis en expertise in inspiratiesessies aan het team.
  • We ontwikkelden onszelf door de teamscholing ‘Teach like a champion’ te volgen.
  • We voerden aan de start van een schooljaar ‘Goed Leven’ gesprekken met ouders en (waar mogelijk) met kinderen.
  • We werkten aan burgerschap met onder andere relationele vorming, vreedzame school en Rots&Water.
  • We hebben gebruik gemaakt van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Nieuw jaar, nieuwe doelen

  • We organiseren ontmoetingsmomenten voor ouders en een thema-ouderavond.
  • We werken aan een intensieve(re) samenwerking met de andere drie scholen binnen Het Kristal.
  • We volgen als team de cursus LOeS-werkwijze. Deze is gericht op het leren lezen en spellen voor leerlingen die niet of nauwelijks kunnen spreken.