Onze school

Op Het Kroonpad bieden we speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. Daarnaast biedt Het Kroonpad voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende achtergronden, godsdiensten of levensovertuigingen gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Kroonpad heeft:

  • Ruim 100 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar oud in het so en ongeveer 15 leerlingen tussen de 12 en 18 (met uitloop naar 20 jaar) in het vso.
  • 13 groepen (het aantal leerlingen per groep is afhankelijk van de leerroute en het schooljaar).
  • 60 medewerkers.
  • Het Onderwijszorgarrangement De Meerwaarde.

Onze visie

Als ouder wilt u niets liever dan dat uw kind écht gezien wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat elke leerling kan groeien en ontwikkelen. Elke dag zoeken we naar nieuwe kansen en mogelijkheden om hen hierbij te helpen. De kwaliteiten en mogelijkheden van onze leerlingen staan altijd voorop en we houden rekening met de verschillen tussen leerlingen. We geven ieder kind de aandacht die hij of zij nodig heeft.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat ons bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.