Onze school

Op Het Kroonpad bieden we speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan leerlingen die langdurig ziek zijn. Daarnaast biedt Het Kroonpad voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Kroonpad telt:

  • 123 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar (met uitloop naar 20 jaar)
  • 13 groepen (het aantal leerlingen per groep is afhankelijk van de leerroute en het schooljaar)
  • 60 medewerkers
  • onderwijszorgarrangement De Meerwaarde

Onze visie

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat elke leerling kan groeien en ontwikkelen. Elke dag zoeken we naar nieuwe kansen en mogelijkheden om hen hierbij te helpen. De kwaliteiten en mogelijkheden van onze leerlingen staan voorop. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen. En geven ieder kind de aandacht die hij of zij nodig heeft.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. De inspectie beoordeelt scholen van zeer zwak tot voldoende. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit is de maximale score. In het schooljaar 2021-2022 is de Inspectie op onze school geweest voor een verificatieonderzoek. Dit onderzoek is succesvol verlopen.