Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn 8.30 uur tot 14.00 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.15 uur in de klas terecht. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen blijven tussen de middag op school. Er is altijd een leraar of onderwijsondersteuner in de klas aanwezig. Sommige leerlingen krijgen bij het eten en/of drinken ondersteuning van een zorgmedewerker of therapeut.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2022-2023

Eerste schooldag
22 augustus
Herfstvakantie
22 oktober t/m 30 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart
Goede vrijdag
7 april
Paasmaandag
10 april
Meivakantie
22 april t/m 7 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinkstermaandag
29 mei
Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus

Studiedagen

Studiedag
vrijdag 16 september
Studiedag
maandag 10 oktober
Studiedag
dinsdag 6 december
Studiedag
vrijdag 24 februari
Studiedag
woensdag 17 mei
Studiedag
dinsdag 30 mei

Het is noodzakelijk dat medewerkers van school regelmatig bijscholen. De data van de studiedagen staan in de jaarplanning. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.  Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of onderwijsondersteuners een cursus bezoekt die niet in het jaarschema staat. In dat geval zorgt school voor vervanging.

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.00 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.00 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.00 uur

Overblijven  

De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er is altijd een leraar of onderwijsondersteuner in de groep aanwezig. Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we het op prijs als het brood en fruit zó meegegeven wordt, dat de leerling dit zelf (of met hulp) kan eten. Drinkbekers graag goed afsluiten om lekken te voorkomen.