Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2024-2025 is maandag 26 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.15 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen blijven tussen de middag op school, onder toezicht van een leraar of onderwijsondersteuner in de klas. Sommige leerlingen krijgen bij het eten en/of drinken ondersteuning van een zorgmedewerker of therapeut.

Vrij vragen

Uw kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. U kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2024-2025

Eerste schooldag
26 augustus
Herfstvakantie
26 oktober t/m 3 november
Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 20 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari 2025
Meivakantie
26 april t/m 11 mei 2025
Hemelvaart
Donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2025
Pinkstermaandag
9 juni 2025
Zomervakantie
19 juli t/m 31 augustus 2025

Studiedagen

Studiedag
vrijdag 20 september
Studiedag
maandag 4 november
Studiedag
vrijdag 6 december
Studiedag
donderdag 13 maart
Studiedag
woensdag 9 april
Studiedag
dinsdag 10 juni
De vrijdag voor de kerstvakantie en de vrijdag voor de zomervakantie geven we les tot 12.00 uur.

Het is noodzakelijk dat medewerkers van school regelmatig bijscholen. De data van de studiedagen staan in de jaarplanning. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.  Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of onderwijsondersteuners een cursus bezoekt die niet in het jaarschema staat. In dat geval zorgt school voor vervanging.

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.00 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.00 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.00 uur

Overblijven  

De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er is altijd een leraar of onderwijsondersteuner in de groep aanwezig. Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we het op prijs als het brood en fruit zó meegegeven wordt, dat de leerling dit zelf (of met hulp) kan eten. Drinkbekers graag goed afsluiten om lekken te voorkomen.