Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf? 

Boeken en leermiddelen 

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school. Je kind neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school.  

Gymkleren en schoenen 

Voor gymles heeft je kind gymkleding nodig en sportschoenen met stroeve zolen (géén zwarte zolen). Als je kind niet kan gymmen, meld je dit schriftelijk aan het klassenteam. 

Medicijnen 

Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders. 

Ouderbijdrage 

Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Zo doen we het samen! Kun of wil je deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig. 

De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.