Aanmelden

 Toelating

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt of deze wordt afgegeven. U kunt zo’n verklaring niet zelf aanvragen. De school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld, neemt deze taak op zich.

samenwerkingsverband

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kunt u contact opnemen met de administratie van de school.