Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

BHV

Onze school beschikt over een zeer betrokken en goed geschoold BHV team. In geval van nood kan er altijd iemand eerste hulp verlenen.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. In de ochtend houden we een fruitpauze.

Mobiele telefoons

Leerlingen mogen geen mobiele telefoon gebruiken op school. Gebruikt je kind een telefoon in de taxi? Dan moet je kind de telefoon in de klas opbergen op de plek die met de klassenleiding is afgesproken.

Roken

Het is natuurlijk streng verboden om te roken in school of op het schoolplein.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen, en ook geen telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.