Samen met partners en omgeving

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvapeldoornpo.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Samen met Klimmendaal Revalidatiespecialisten

We werken nauw samen met Klimmendaal. Dit is een revalidatiecentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking. Met de revalidatiespecialisten van Klimmendaal maken we één gezamenlijk plan voor onderwijs, zorg en revalidatie. Ook bieden de revalidatiespecialisten zorg en ondersteuning bij ons op school.

Samen met zorginstelling De Passerel

De Passerel is een belangrijke samenwerkingspartner als het gaat om de zorg binnen ons onderwijs. Ook verzorgt De Passerel de verlengde dagopvang. Kijk voor meer informatie op www.depasserel.nl.

Samen met Het Kristal

Het Kroonpad is onderdeel van Het Kristal. Dit is een ontmoetingsplek in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Verschillende organisaties werken hier samen, zoals twee reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs. Lees meer op www.kristalapeldoorn.nl.

Samen met Special Heroes

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook. Sinds een aantal jaar werken we met Special Heroes. Dit is een landelijk sportprogramma dat als doel heeft leerlingen meer te laten bewegen. Ook stimuleert het programma dat kinderen zich aansluiten bij een vereniging. Vraag ernaar bij onze vakdocent bewegingsonderwijs. Of kijk voor meer informatie op www.specialheroes.nl.

Samen met gemeenten en bedrijven

Natuurlijk hebben we veel contact met gemeenten en met bedrijven. Onze intern begeleider en teamleider hebben contact met verschillende uitstroomplekken (dagbesteding) voor onze VSO leerlingen.

Samen met schoolhond Pip

Vanaf januari 2021 is schoolhond Pip regelmatig op school aanwezig. Pip is een Labradoodle en op ras en karakter uitgezocht. Pip houdt erg van gezelschap en aandacht. Ze is nog een jonge hond en zal samen met directeur Ellen Oostenrijk verschillende trainingen volgen. Het effect van Pip bij onze leerlingen en medewerkers is nu al zichtbaar. Er wordt veel gespeeld en geknuffeld met Pip. Leerlingen laten haar regelmatig uit samen met een volwassene. Geen enkel kind wordt verplicht om met Pip om te gaan. Aaien en contact is altijd uit vrije wil. Pip gaat iedere dag met Ellen mee naar huis, waar ze onderdeel is van het gezin.