Samen met leerlingen en ouders

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Het Kroonpad heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit meerdere groepen en komt regelmatig bij elkaar. De leerlingenraad geeft de directie tips en advies over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Zoals de inrichting van het schoolplein, vieringen en de groepsnamen. Ook denkt de leerlingenraad mee over ontwikkelingen binnen school.

Junior assistent teamleider

Het Kroonpad heeft een junior assistent teamleider. Deze vso leerling begroet iedere ochtend alle leerlingen bij de hoofdingang en controleert of de gangen netjes en rolstoeltoegankelijk zijn. Hij of zij is voorzitter van de leerlingenraad en geeft regelmatig complimenten.

Samen weten we meer 

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Buddy’s

Ben je nieuw bij Het Kroonpad? Dan kan het fijn zijn als een ervaren ouder je wegwijs maakt. Deze ouderbuddy weet hoe het werkt op school en geeft tips en advies. Wil je gebruikmaken van een buddy? Geef dit dan aan bij de ouderraad of de schoolmaatschappelijk werker. Je vindt hun contactgegevens achter in deze gids.

Ouderraad

Onze school heeft een ouderraad. Zij helpen bijvoorbeeld met feesten en activiteiten op school. Wil je helpen tijdens deze dagen? Aan het begin van het schooljaar delen we een intekenlijst uit. Daarop kun je aangeven bij welke activiteiten je meehelpt. Je kunt ook lid worden van de ouderraad. Neem contact op met Inge Lamtink via 055 – 53 45 100 of i.lamtink@klimmendaal.nl.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr

 

 

Zo blijf je op de hoogte

  • Via het online platform Social Schools. Hier blijf je op de hoogte van de activiteiten in de klas. Ook vind je er informatie over praktische onderwerpen.
  • Via dagelijks contact. We hebben elke dag contact met jou als ouder. Bijvoorbeeld bij het brengen en halen en Social Schools.
  • Via ouderavonden. Over het onderwijs, om kennis te maken met de klassenleiding en hoe het gaat in de groep.
  • Via individuele gesprekken. Over hoe gaat het je kind, op school en thuis. Of over gezondheid, zorg of revalidatie.
  • Via de telefoon. Voor of na schooltijd kun je bellen met het klassenteam (leraar en onderwijsondersteuner). Als het nodig is maken we een afspraak op school.
  • Via e-mail. Je ontvangt elke week een kort weekbericht met het laatste nieuws.