Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig. Of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg. Met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past.

Onderwijszorgarrangement De Meerwaarde

De Meerwaarde is een extra locatie van onze school op het terrein van ā€™s Heeren Loo. Er is ruimte voor zo'n 10 leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Deze leerlingen hebben een hogere cognitieve ontwikkeling dan de sociaal-emotionele ontwikkeling en een IQ tussen 20 en 69. Hierdoor hebben ze intensieve begeleiding nodig, die in het huidige speciaal onderwijs in Apeldoorn niet mogelijk is. Op De Meerwaarde bieden we onderwijs met onze eigen leraren, onderwijsondersteuners en begeleiders van ā€™s Heeren Loo en De Passerel. Leerlingen komen tot rust en leren schoolse vaardigheden aan. Het doel is dat zij uiteindelijk weer terug- of doorstromen naar het speciaal onderwijs.

Ondersteuning met spraakcomputer

Sommige van onze leerlingen kunnen niet praten en zijn afhankelijk van een spraakcomputer. Zij krijgen onderwijs in kleine groepjes op een manier die aansluit bij hun mogelijkheden. Bijvoorbeeld met hulp van een spraakcomputer met oogbediening. Het Tech Advies Team helpt met kiezen van de juiste ondersteuning. Dit team bestaat uit een leraar, een onderwijsondersteuner en verschillende therapeuten van Klimmendaal.

Naschoolse opvang

Het is mogelijk om verlengde dagopvang af te nemen verzorgd door De Passerel. Voor deze opvang is een indicatie nodig. Een alternatief is Kinderopvang OOK in het Kristal. Zij werken zonder indicatie. Meer informatie vind je op www.kinderopvangook.nl.