Contactpersonen

Wil je over een specifiek onderwerp meer weten? Hier vind je onze contactpersonen voor verschillende onderwerpen. Staat jouw onderwerp er niet tussen, bel dan het algemene nummer. We helpen je graag verder.

Combinatiefunctionaris muziek, sport en creatieve activiteiten
Truus Hermkens
t.hermkens@kroonpad.nl.

Gegevensbescherming
Ellen Oostenrijk
T 055 – 534 51 00
E e.oostenrijk@kroonpad.nl

Intern begeleider leerroute 1-2
Aniek van den Brand
T 055 - 534 51 00
E a.vandenbrand@kroonpad.nl

Intern begeleider leerroute 3 t/m 7
Ine Israël
T 055 - 534 51 00
E i.israel@kroonpad.nl

Medezeggenschapsraad
Hanneke van der Drift
T 055 - 534 51 00
E mr@kroonpad.nl

Schoolmaatschappelijk werker
Inge Lamtink
T 055 - 534 51 00
E i.lamtink@kroonpad.nl

Teamleider
Sarah Paauw
T 055 - 534 51 00
E s.paauw@kroonpad.nl

Vertrouwenspersoon intern
Inge Lamtink
T 055 – 534 51 00
E i.lamtink@klimmendaal.nl

Aniek van den Brand
T 055 – 534 51 00
E a.vandenbrand@kroonpad.nl

Vertrouwenspersonen extern
Chiene Hulst
T 06 – 45 43 42 66
E chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Cor van Duinhoven
T 06 – 11 35 52 80
E corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl