Vignet Gezonde school

PERSBERICHT                                                                      

 

Apeldoorn, 15 mei 2020

 

Het Kroonpad is gezond!

 

Het Kroonpad heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Het Kroonpad zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het Kroonpad is trots op dit behaalde resultaat!


Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Het Kroonpad voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet te denken aan ‘de maand van de Lentekriebels’ ouder avonden omtrent het onderwerp en het werken met de Vreedzame School.

 

Directeur Ellen Oostenrijk van Het Kroonpad is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.