Kunst- en Cultuurproject

We zijn afgelopen schooljaar gestart met een project. Diverse klassen krijgen de mogelijkheid om op allerlei uiteenlopende manieren creatief bezig te zijn. Er worden allerlei vormen en technieken toegepast. En er wordt met zo veel mogelijk verschillend materiaal gewerkt.

De leerlingen zien en leren van elkaar. Ook is er veel ruimte voor hun eigen creativiteit, waardoor fantasie op een mooie manier tot uiting komt. Er kan geëxperimenteerd worden wat al veel mooie resultaten heeft opgeleverd! Deze zijn te bewonderen achterin de gang bij de bovenbouw groepen