Het Kroonpad ambassadeur van de 'Lentekriebels'

Als school zijn we vereerd met het feit dat Rutgers ons heeft gevraagd om ambassadeur te zijn ten aanzien van relationele en seksuele vorming. Na een audit voor de zomer heeft de organisatie van de Gezonde School geconcludeerd dat wij dit onderwerp goed aanbieden in ons onderwijsaanbod. Nu we ambassadeur/voorbeeldschool zijn kunnen we in de toekomst benaderd worden voor verder onderzoek/persberichten en andere scholen inspireren om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Een fijne opsteker na de inzet van afgelopen jaren en een stimulans om te blijven investeren in de relationele en seksuele vorming van onze leerlingen.