Onze leerlingen

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen met een IQ van 35 of lager tot leerlingen met niveaugroep 8 van de basisschool. Ze stromen vaak in vanuit een orthopedagogisch dagcentrum (ODC) en vanuit het regulier onderwijs of het speciaal basisonderwijs.  

We bieden daarnaast voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een IQ onder de 50 in combinatie met (ernstige) prikkelverwerkingsproblemen.  

Op Het Kroonpad zitten leerlingen met een lichamelijke beperking en daarnaast vaak ook een verstandelijke of meervoudig complexe beperking. Onze school is goed in het bieden van een veilig klimaat en heeft kennis van en ervaring met een veelheid van ziektebeelden. Zo zijn wij steunpuntschool epilepsie. Onze collega’s weten hoe ze moeten handelen bij aanvallen en kunnen medicatie toedienen. De onderwijsondersteuners en veel leraren zijn geautoriseerd in katheteriseren en het toedienen van sondevoeding. Veel leerlingen op onze school hebben bovendien prikkelverwerkingsproblemen. Wij weten wat we moeten doen om ook deze leerlingen tot leren te laten komen.