Voor wie is ons speciaal onderwijs?

Leerlingen op Het Kroonpad in Apeldoorn zijn 4 tot 13 jaar. Zij hebben een lichamelijke of meervoudige beperking, of zijn langdurig ziek. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking kunnen in bepaalde situaties blijven tot ze 20 jaar zijn. Op Het Kroonpad krijgt elk kind de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Op onze school bieden zo’n 50 collega’s onderwijs aan circa 105 leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn. We bieden speciaal onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd met uitstroom naar alle leerniveaus. Daarnaast bieden we voortgezet speciaal onderwijs dat gericht is op uitstroom naar dagbesteding.  

Betrokken en vindingrijk

De medewerkers van het Het Kroonpad zijn betrokken, kritisch, sprankelend en vindingrijk. Deze kernwaarden gelden ook voor hoe leerlingen met elkaar omgaan, onze samenwerking met externe organisaties en de aankleding van de school. We staan voor onze leerlingen en zorgen ervoor dat er geen enkel kind tussen wal en schip valt. We hebben kennis van en ervaring met veel ziektebeelden. Waar onze kennis ophoudt, halen we kennis van buiten.

Onze school is een algemeen bijzondere school. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende geloofs- en levensovertuigingen welkom zijn. In het onderwijsaanbod van Het Kroonpad is specifieke aandacht voor leerlingen met verschillende beperkingen. Wij houden rekening met deze verschillen door onderwijs op maat te bieden. 

Schoolgrootte en ligging  

Op onze school volgen ruim 100 leerlingen onderwijs, verdeeld over twaalf groepen. Het team bestaat uit ongeveer 50 medewerkers. De school ligt in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn.