Ziekte en verzuim

Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eist van scholen dat ze ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar. Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit tussen 08.00 uur en 08.30 uur te melden aan onze receptie via: T 055 – 534 51 00.  

Laat u een dag van tevoren weten dat uw kind weer naar school komt? Bij de planning van de therapie houden we hier rekening mee. 

Bijzonder verlof  

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.