Vakanties, studiedagen en lestijden

Leerlingen in het basisonderwijs moeten over acht schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen. Daarop is onze jaarplanning gebaseerd. 

Vakanties 

Herfstvakantie 

20 oktober t/m 28 oktober 

Kerstvakantie 

22 december t/m 6 januari 

Voorjaarsvakantie 

23 februari t/m 3 maart 

Goede Vrijdag & Pasen 

19 t/m 22 april 

Meivakantie 

27 april t/m 12 mei (inclusief Koningsdag en Hemelvaart) 

Hemelvaart 

30 en 31 mei 

Pinksteren 

10 juni 

Zomervakantie 

20 juli t/m 2 september 2019 

Studiedagen 

Studiedag leerroute 1 t/m 6 

26 september8 oktober, 8 november, 14 januari, 2 april, 17 mei

Studiedag leerroute 3 t/m 6 

11 oktober, 4 februari, 11 juni 

Studiedag leerroute 1 & 2 

5 februari, 6 juni 

Het is noodzakelijk dat medewerkers van school regelmatig bijscholen. De data van de studiedagen staan in de jaarplanning. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.  Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of onderwijsondersteuners een cursus bezoekt die niet in het jaarschema staat. In dat geval zorgt school voor vervanging. 

Lestijden 

Maandag  

08.30 uur – 14.00 uur 

Dinsdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

Woensdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

Donderdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

Vrijdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

Overblijven  

De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er is altijd een leraar of onderwijsondersteuner in de groep aanwezig. Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we het op prijs als het brood en fruit zó meegegeven wordt, dat de leerling dit zelf (of met hulp) kan eten. Drinkbekers graag goed afsluiten om lekken te voorkomen.