Vakanties, studiedagen en lestijden

Leerlingen in het basisonderwijs moeten over acht schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen. Daarop is onze jaarplanning gebaseerd. De eerste schooldag is maandag 2 september 2019.

Vakanties 2019 - 2020

Herfstvakantie 

19 t/m 27 oktober 

Kerstvakantie 

21 december t/m 5 januari 

Voorjaarsvakantie 

22 februari t/m 1 maart 

Goede Vrijdag

10 april 

Tweede Paasdag

13 april

Meivakantie 

25 april t/m 10 mei 

Hemelvaart 

21 en 22 mei 

Tweede Pinksterdag

1 juni 

Zomervakantie 

18 juli t/m 30 augustus

Studiedagen 

Studiedag leerroute 1 t/m 6 

23 september, 14 november, 5 februari, 2 juni

Studiedag leerroute 3 t/m 6 

14 oktober, 20 maart

Studiedag leerroute 1 & 2 

11 oktober, 9 maart

Het is noodzakelijk dat medewerkers van school regelmatig bijscholen. De data van de studiedagen staan in de jaarplanning. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.  Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of onderwijsondersteuners een cursus bezoekt die niet in het jaarschema staat. In dat geval zorgt school voor vervanging. 

Lestijden 

Maandag  

08.30 uur – 14.00 uur 

Dinsdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

Woensdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

Donderdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

Vrijdag 

08.30 uur – 14.00 uur 

Overblijven  

De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er is altijd een leraar of onderwijsondersteuner in de groep aanwezig. Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we het op prijs als het brood en fruit zó meegegeven wordt, dat de leerling dit zelf (of met hulp) kan eten. Drinkbekers graag goed afsluiten om lekken te voorkomen.