Vakanties, studiedagen en lestijden

Leerlingen in het basisonderwijs moeten over acht schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen. Daarop is onze jaarplanning gebaseerd. De eerste schooldag is maandag 2 september 2019.

Vakanties

Herfstvakantie
19 t/m 27 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 1 maart
Goede Vrijdag
10 april
Tweede Paasdag
13 april
Meivakantie
25 april t/m 10 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
18 juli t/m 30 augustus

Studiedagen

Studiedag leerroute 1t/m 6
23 september, 14 november, 5 februari, 2 juni
Studiedag leerroute 3 t/m 6
14 oktober, 20 maart
Studiedag leerroute 1 en 2
11 oktober, 9 maart

Het is noodzakelijk dat medewerkers van school regelmatig bijscholen. De data van de studiedagen staan in de jaarplanning. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.  Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of onderwijsondersteuners een cursus bezoekt die niet in het jaarschema staat. In dat geval zorgt school voor vervanging.

Lestijden

Maandag
08.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag
08.30 uur – 14.00 uur
Woensdag
08.30 uur – 14.00 uur
Donderdag
08.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag
08.30 uur – 14.00 uur

Overblijven  

De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er is altijd een leraar of onderwijsondersteuner in de groep aanwezig. Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we het op prijs als het brood en fruit zó meegegeven wordt, dat de leerling dit zelf (of met hulp) kan eten. Drinkbekers graag goed afsluiten om lekken te voorkomen.