Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding, waarbij de oudergeleding de ouders/verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigt. Op deze wijze zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid.

Ouders die willen meedenken c.q. instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid van de MR.

Contact 

De MR komt regelmatig bijeen om te spreken over actuele zaken die onze school aangaan. De directeur geeft toelichting op het beleid. Zijn er onderwerpen waarover u meer wilt weten of wilt u een onderwerp op de agenda van de MR zetten? Neem dan contact op via e-mail: mr@kroonpad.nl