Uitstroom

Een groot deel van onze uitstroom is gericht op het voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen zijn dan meestal 12 jaar. Sommige leerlingen stromen uit naar het praktijkonderwijs. Onze leerlingen met een normaal of hoog IQ stromen uit naar vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg of havo. De leerlingen met een benedengemiddeld IQ gaan naar het voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk lerenden. Leerlingen met een ernstig meervoudige beperking blijven in ons eigen voortgezet speciaal onderwijs, omdat voor hen deze overstap te groot is.

 

2016 - 2017

2015 - 2016

Ander speciaal onderwijs

11,1%

5,3%

Voortgezet speciaal onderwijs

22,2%

84,2%

Regulier + speciaal basisonderwijs

11,1%

5,3%

Vmbo basis/kaderberoepsgericht

11,1%

0,0%

Overig

44,4%

5,3%

Aantal totaal

9%

9