Samenwerking met Klimmendaal

Wij werken nauw samen met revalidatiecentrum Klimmendaal. Klimmendaal ondersteunt onze leerlingen met speltherapie en spelbegeleiding, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, orthopedie, psychodiagnostiek, psychologische behandeling en - begeleiding en maatschappelijk werk.

Individueel of in groepjes

De keuze van behandeling is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan het zijn dat een leerling zich makkelijker laat uitdagen in een groepje of dat de activiteiten die plaatsvinden zich beter lenen om groepsgewijs uit te voeren.

Eén-kind-één-plan

‘Eén kind, één plan’ is het motto voor de praktische uitwerking van de samenwerking met Klimmendaal. Dit motto beschrijft kort en krachtig dat hulpvragen van de ouder(s) en de leerling onze uitgangspunten zijn. We gebruiken hierbij de methodiek van Een-kind-een-plan (EKEP). In de EKEP-bespreking spreken ouders en teamleden over de ontwikkeling van het kind. Gezamenlijk wordt besloten welke weg een leerling gaat afleggen.

Klimmendaal