Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Indeling in groepen

We geven onderwijs in 13 groepen. Bij de indeling van leerlingen kijken we naar hun sociaal-emotionele ontwikkeling, leerkenmerken, verstandelijke mogelijkheden en zelfredzaamheid.

Leerroutes

We bieden zeven leerroutes aan. Die zijn gericht op verschillende uitstroomprofielen, van dagbesteding tot en met voortgezet (speciaal) onderwijs (VSO).

Leerroute 1: leerlingen worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)-ZML. Vanuit het VSO zal de leerling overstappen naar een vorm van belevingsgerichte dagbesteding.

Leerroute 2: leerlingen worden voorbereid op de overstap naar het VSO-ZML. Na het voortgezet speciaal onderwijs zal de leerling overstappen naar een vorm van taakgerichte of activerende dagbesteding.

Leerroute 3: Leerlingen worden voorbereid op de overstap naar VSO-ZML. Na het voortgezet speciaal onderwijs zullen de leerlingen doorstromen naar arbeidsmatige dagbesteding.

Leerroute 4: Leerlingen worden voorbereid op de overstap naar VSO-ZML. Na het voortgezet speciaal onderwijs zullen de leerlingen doorstromen naar beschermde arbeid (WS) of arbeidsmatige dagbesteding.

Leerroute 5: Leerlingen worden toegeleid naar vervolgonderwijs variërend van Praktijkonderwijs tot VMBO-BBL.

Leerroute 6 en 7: Leerlingen worden toegeleid naar vervolgonderwijs variërend van VMBO-BBL tot VWO. Dit kan zowel gericht zijn op regulier- als speciaal onderwijs

Een extra schooljaar

Sommige leerlingen hebben behoefte aan een extra schooljaar. In dat extra schooljaar werken zij aan hun werkhouding en sociale vaardigheden. Zo kunnen ze na dit jaar doorstromen naar het vervolgonderwijs dat het beste bij hen past.