Leerroutes voortgezet speciaal onderwijs

Voor het voortgezet speciaal onderwijs zijn de leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:  

  • Leerroute 1 dagbesteding 
  • Leerroute 2 dagbesteding
  • Leerroute 3 dagbesteding of arbeid