Leerroutes en uitstroomprofielen

Binnen Het Kroonpad hebben we zeven leerroutes. Deze leerroutes zijn uitgewerkt in een leerroutedocument. Afhankelijk van de leerroute waarin uw kind zit, bieden wij vakken en activiteiten aan. Deze vakken en activiteiten zijn gekoppeld aan de kerndoelen die landelijk zijn vastgesteld voor het speciaal onderwijs. Leerlingen met een lage ontwikkelingsleeftijd krijgen meer praktische en ervaringsgerichte activiteiten aangeboden. Leerlingen met een hogere ontwikkelingsleeftijd krijgen reguliere lesstof aangeboden, maar op eigen niveau en tempo. Ons uitgangspunt is dat elke leerling zich op zijn eigen niveau het beste leert ontwikkelen

Leerroutes speciaal onderwijs

Onze school biedt voor het speciaal onderwijs de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:  

  • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs 
  • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs 
  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs 
  • Leerroute 6 vervolgonderwijs; vmbo, havo, vwo 
  • Leerroute 7 vervolgonderwijs; havo/vwo 

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.