De Meerwaarde

Binnen de gemeente Apeldoorn werken we naar het motto: “Ieder kind heeft recht op onderwijs”. Dit betekent dat alle kinderen vanaf 5 jaar, ook met een beperking, binnen (speciaal) onderwijs geplaatst worden.

In de praktijk blijkt dat dit onderwijsaanbod voor enkele kinderen niet voldoende passend is. We zien dan vaak dat deze kinderen wel onderwijsperspectief hebben maar meer nodig hebben in de randvoorwaarden om tot leren te komen. Om dit in Apeldoorn te kunnen bieden hebben vier samenwerkende partijen de handen ineen geslagen en samen met gemeente en het SWV-PO een plek gecreëerd waar deze kinderen een onderwijs-zorgarrangement kunnen volgen.

Doordat er twee onderwijspartijen (CSO Apeldoorn en De Onderwijsspecialisten) en twee zorgpartijen (De Passerel en ’s Heeren Loo) meewerken, is er evenwicht tussen zowel zorg als onderwijs bij de begeleiding van de kinderen.

De Meerwaarde