Begeleiding in de klas

Elke groep heeft een eigen leraar en een onderwijsondersteuner. Samen vormen zij de klassenleiding. Als zich bijzonderheden voordoen in het gedrag van het kind of als de schoolvorderingen stagneren, zoekt de klassenleiding naar een oplossing. Dit doen ze samen met de teamleider, intern begeleider en ouders, eventueel in overleg met de orthopedagoog/psycholoog of andere betrokken therapeuten.