Project De Meerwaarde

Graag willen we u informeren over project ‘De Meerwaarde’, welke start op 1 september 2019, op de Regenboogbrink 6 in Apeldoorn (Schuilenburg, ’s Heerenloo). Dit project is in opdracht van Samenwerkingsverband Apeldoorn PO en is een samenwerking tussen ‘Het Kroonpad’, ‘De Zonnehoek’, ’s Heerenloo en ‘De Passerel’.

Aanleiding
Voor een klein aantal leerlingen is er in het SWV Apeldoorn geen passende onderwijs-ondersteuning, terwijl er wel sprake is van onderwijsperspectief. Het gaat om leerlingen met een verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze leerlingen hebben specifieke voorwaarden en intensieve begeleiding nodig die in het huidige speciaal onderwijs in Apeldoorn niet mogelijk zijn.
Project De Meerwaarde wil onderwijs bieden aan deze leerlingen en creëert een aanbod van onderwijs en zorg waarin deze voorwaarden en intensieve begeleiding als geïntegreerd programma aangeboden worden.

Doelgroep
Leerlingen van 4 t/m 13 jaar in de speciaal onderwijs (so) voor wie het huidige onderwijs niet passend is functionerend in leerroute 2/3 . Dit betekent een IQ vanaf 20 tot 69 (doelgroepenmodel LECSO). Bij de leerlingen is er veelal sprake van een disharmonisch profiel, de cognitieve ontwikkeling is hoger, dan de sociaal-emotionele ontwikkeling

Voorbeelden kunnen zijn:

  • 1 op 1 begeleiding is altijd een tijdelijke setting waarin gewerkt wordt aan voorwaarden die gericht zijn op terugplaatsing binnen het speciaal onderwijs.
  • De ontwikkeling van de leerling stagneert in de huidige onderwijssetting.
  • In het voortraject is zichtbaar dat ontwikkelen en leren een mogelijkheid is.
  • De leerling functioneert (op dit moment) niet in groepsverband.
  • De leerling heeft gedragskenmerken waarbij met andere voorwaarden het gedrag kan afnemen.

Exclusie: wanneer de problematiek van binnenuit komt en niet te beïnvloeden is door externe voorwaarden en factoren.

Wanneer u interesse heeft in dit project kunt u meer informatie vinden op www.meerwaarde-apeldoorn.nl