Heropening Het Kroonpad maandag 26 oktober

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat we aanstaande maandag 26 oktober de deuren van onze school weer openen. 

Er zijn geen besmettingen meer bijgekomen en met de medewerkers die ziek waren gaat het gelukkig weer beter. De aankomende periode doen we er alles aan om op een zo veilig mogelijke manier ons onderwijs vorm te kunnen geven. We houden ons aan de maatregelen, maar houden oog voor de behoeften van onze leerlingen. De aankomende tijd zullen er zo min mogelijk externen binnen de school aanwezig zijn.

We verheugen ons erop de leerlingen weer binnen school te zien!