Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Ons onderwijs

 • Binnen Het Kroonpad hanteren we zes leerroutes. Deze leerroutes zijn uitgewerkt in een leerroutedocument.
Afhankelijk van de leerroute waarin uw kind zit, bieden wij vakken en activiteiten aan. Deze vakken en activiteiten zijn gekoppeld aan de kerndoelen die landelijk zijn vastgesteld voor het speciaal onderwijs. Leerlingen met een lage ontwikkelingsleeftijd krijgen meer praktische en ervaringsgerichte activiteiten aangeboden. Leerlingen met een hogere ontwikkelingsleeftijd krijgen basis-onderwijsgericht vakken aangeboden, maar op eigen niveau en tempo. Ons uitgangspunt is dat elke leerling zich op zijn eigen het beste leert ontwikkelen.
 
Leerroutes.jpg 

Vakken en activiteiten

We hebben samen met de andere scholen van De Onderwijsspecialisten de overstap naar leerroutes gemaakt om ons landelijk te kunnen vergelijken met andere speciaal onderwijsscholen en om onze opbrengsten te verantwoorden. De leerroutes zijn ingedeeld in zes niveaus. Elke leerroute werkt vanuit specifieke kerndoelen en leerlijnen. Afhankelijk van de leerroute waarin uw kind zit bieden wij de volgende vakken en activiteiten aan:
 • zintuiglijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • leren leren
 • spelontwikkeling
 • zelfredzaamheid
 • omgaan met media en technologische hulpmiddelen
 • ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit
 • praktische redzaamheid
 • Nederlandse taal, lezen en schrijven
 • communicatie
 • Engels
 • rekenen/wiskunde
 • oriëntatie op jezelf en de wereld
 • levensbeschouwelijke vorming
 • kunstzinnige oriëntatie/beeldende vorming
 • muzikale vorming
 • bewegings- en zwemonderwijs
We maken voor het zwemonderwijs gebruik van ons eigen zwembad in Het Kristal.
​​

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)