Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

taal & rekenen

Lezen

Kinderen die starten met het leesproces maken gebruik van de methode Veilig leren lezen, veilig stap voor stap. Leerlingen die verder zijn in het leesproces, werken in de taalmethode Estafette.  
Niet alle leerlingen op onze school leren letters lezen. Wij bieden ook pictolezen aan en wanneer letters lezen niet haalbaar is, maken wij gebruik van (concrete voel-)verwijzers.

Schrijven

Omdat schrijven voor een aantal van onze leerlingen motorisch moeilijk is, hebben wij een eigen aanpak ontwikkeld om het schrijven te integreren in het leesproces.

Engels

Engels bieden wij aan wanneer leerlingen dit in het kader van transitie (overgang naar vervolgschool) nodig hebben.

Rekenen

Voor rekenen maken we vanaf groep 3-niveau gebruik van de methode Wereld In Getallen. Deze methode gaat uit van oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, gebruiken we de remediërende methode Maatwerk.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)