Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

sociaal-emotionele ontwikkeling

Zelfbeeld

De leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met de eigen mogelijkheden en grenzen en leren uiting geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen.

Sociaal gedrag

De leerlingen leren naar algemeen geaccepteerde normen en waarden omgaan met anderen. Zij leren samen te werken aan een gezamenlijke taak of gezamenlijk spel en leren omgaan met conflictsituaties. Hiervoor gebruiken wij de methode Sociale Training In Praktijk.

Leren leren

De leerlingen leren belangstelling te hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd te onderzoeken en daarin taken uit te voeren, waarbij ze gebruik maken van strategieën en vaardigheden. Ook leren ze reflecteren op hun eigen handelen.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)