Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

mens & wereld

Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit

De leerlingen leren zich in de ruimte oriënteren en verplaatsen

Praktische redzaamheid

De leerlingen leren hun dagelijkse activiteiten en behoeften zo zelfstandig mogelijk te realiseren. De leerlingen van leerroute 1 en 2 voeren praktische taken uit om zich zo zelfstandig mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

De leerlingen gaan op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en verkennen. Ze leren om zich te oriënteren op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Ze leren zich ook oriënteren op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.
 
Wij kennen hiervoor vanaf groep 3-niveau de reguliere methodes Land in zicht (aardrijkskunde), Een zee van tijd (geschiedenis) en In vogelvlucht (natuur en techniek). Voor een aantal groepen hanteren we de thema’s die per jaar worden vastgesteld.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)