Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

handelingsplan

Individueel handelingsplan

Alle leerlingen hebben een individueel handelingsplan, dat door ouders ter goedkeuring wordt getekend. Vanwege wijzigingen in wettelijke kaders is voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) verplicht. In het ontwikkelingsperspectiefplan beschrijven we welke doelen we per ontwikkelingsgebied voor het kind willen bereiken. Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk. Ons handelingsplan is in het Onderwijs- Revalidatie-Activiteiten-Plan (ORAP) opgenomen. In ons ORAP-formulier staat ook beschreven wat het ontwikkelingsperspectief van de leerling is. Dit is het eindniveau wat van de leerling verwacht wordt, wanneer hij de school verlaat.

Leerlingvolgmap

De groepsleerkracht houdt alle relevante gegevens van elke leerling bij in een leerlingvolgmap. Deze map gaat ieder jaar mee naar de volgende groep.

Eén kind één plan.

Eén-kind-één-plan is het motto voor de praktische uitwerking van de samenwerking met ViaReva. Dit motto beschrijft kort en krachtig onze visie, die inhoudt dat hulpvragen van u en uw kind ons uitgangspunt zijn.
We gebruiken hierbij de methodiek van het Onderwijs-Revalidatie-Activiteiten-Profiel (ORAP). In de ORAP-bespreking spreken ouders en teamleden over de ontwikkeling van het kind. Gezamenlijk wordt besloten welke weg het kind gaat afleggen.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)