Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Leerlingenzorg

  • Wij vinden het belangrijk om de zorg voor onze leerlingen goed te bewaken.

Zorg voor nieuwe leerlingen

Vanaf de eerste dag dat uw kind bij ons op school komt, begint voor ons de zorg voor uw kind. Het eerste kennismakingsgesprek (oriëntatie) vindt meestal plaats met de directeur, de intern begeleider en de ouders. Tijdens dit gesprek vertellen wij wat de school te bieden heeft en vertelt u over uw kind. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om rond te kijken en de sfeer bij ons op school te proeven. Bij aanmelding nodigen wij uw kind uit om enkele dagdelen mee te draaien. De eerste keer kan dit samen met de ouder om dit vervolgens af te bouwen.

Leerlingvolgmap

De groepsleraar houdt alle relevante gegevens van elke leerling bij in een leerlingvolgmap. Deze map gaat ieder jaar mee naar de volgende groep.

Begeleiding

Elke groep heeft een eigen leraar(ondersteuner) en een klassenassistent(e), met uitzondering van leerroute 1 en 2. Deze groepen hebben een leraarondersteuner of leraar OZG en een onderwijsassistent.
 
Als zich bijzonderheden voordoen in het gedrag van het kind of als de schoolvorderingen stagneren, zoekt de klassenleiding naar een oplossing. Dit doen ze samen met de teamleider, intern begeleider en ouders, eventueel in overleg met de orthopedagoog/psycholoog.

CIZ-indicaties voor extra zorg

In 2015 worden er wijzigingen verwacht in de regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de AWBZ-aanvraag van uw kind en het vervolgtraject van leerlingen naar een toekomstige dagbesteding. Wanneer dit gevolgen heeft voor onze leerlingen wordt u hierover geïnformeerd. De school werkt samen met De Passerel om zorg in te richten binnen het onderwijs. Als school hebben wij een voorgeschreven tijd waarbinnen wij de zorg voor uw kind moeten bieden. In een aantal gevallen overschrijdt de zorg deze tijd. Wanneer hier sprake van is, gaan de maatschappelijk werkster en de teamleider met u in gesprek om te praten over het eventueel inzetten van persoonsgebonden budget/zorg in natura op school. De uren worden ingezet ten bate van uw kind om gericht aandacht te kunnen bieden aan zijn zorgvraag. Deze extra zorg wordt ingezet door medewerkers  van De Passerel.
T 055 - 368 38 38

Combi-behandelingen

Meerdere therapeuten behandelen tegelijkertijd. U wordt op de hoogte gehouden van de tijden waarop uw kind voor therapie is ingepland. Structurele wijzigingen in het aantal therapieën verneemt u altijd via de revalidatiearts.

Individueel of in groepjes

Behandelingen vinden individueel of in groepjes plaats. De keuze hiervoor is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan het zijn dat een kind zich makkelijker laat uitdagen in een groepje, of dat de activiteiten die plaatsvinden zich beter lenen om groepsgewijs uit te voeren.

Onderwijsondersteuning

Therapeuten geven onderwijsondersteuning (in hun vakgebied) in de groepen. Zij richten zich dan niet op individuele kinderen, maar coachen en adviseren de klassenleiding. Deze ondersteuning is in het verlengde van het onderwijsaanbod.

Inloopochtend

In het begin van het schooljaar nodigt het revalidatieteam u uit deel te nemen aan een zogenaamde inloopochtend. Tijdens deze ochtend kunt u
kennismaken met de therapeuten die uw kind behandelen. U kunt vooraf aangeven met wie u graag een gesprek wilt. ​

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)