Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Commissie voor de Begeleiding

  • Aan de school is een Commissie voor de Begeleiding verbonden.

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De CvdB geeft adviezen aan de intern begeleider, leraren en teamleden over de begeleiding van de leerlingen op school. De informatie naar ouders hierover verloopt via de mentor of intern begeleider. Deze commissie komt maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de directeur. Andere leden zijn de kinder- en jeugdpsycholoog, de teamleider en de schoolmaatschappelijk werker. Op verzoek is de revalidatiearts, schoolarts of leerlinggebonden personeel bij het overleg aanwezig.

 

 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)