Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

CIZ-indicaties voor extra zorg

  • Leerlingen kunnen aanspraak maken op het Persoons Gebonden Budget (PGB) of Zorg In Natura (ZIN).
Met een persoonsgebonden budget kunt u verschillende vormen van zorg en begeleiding inkopen. U kunt er aanspraak op maken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onze maatschappelijk werkster kan u ondersteunen bij de aanvraag.
 
Als cluster 3-school hebben wij een voorgeschreven tijd waaraan wij moeten voldoen om de zorg voor uw kind te kunnen bieden. In een aantal gevallen overschrijdt de zorg deze tijd. Wanneer hier sprake van is, gaan de maatschappelijk werkster en de teamleider met u in gesprek om te praten over het eventueel inzetten van het PGB of ZIN op school. Deze extra zorg wordt ingezet door medewerkers van de Passerel. T 055 -368 38 38, www.de-passerel.nl.
 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)