Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

verzekering

Verzekering door school

Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering is van toepassing:
tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd;
tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
De schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden. U geeft de schade zo spoedig mogelijk op bij de administratie van de school.

Verzekering door ouders

De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril en/of hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is dus belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)