Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

vertrouwenspersoon

  • Bij ons op school is geen plaats voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag.
Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar of de directie van school. Of met een van onderstaande vertrouwenspersonen.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen op school zijn Inge Lamtink en Aniek van den Brand.
 
Inge Lamtink
T 055 - 534 51 00
 
Aniek van den Brand
T 055 - 534 51 00

Externe vertrouwenspersonen

U kunt zich ook wenden tot één van de externe vertrouwenspersonen van De Onderwijsspecialisten.
 
Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangesteld en is belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)