Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

schorsing & verwijdering

  • Een leerling kan voor een korte tijd (schorsing) van school worden gestuurd of voorgoed (verwijdering). De school schorst of verwijdert de leerling meestal alleen als hij zich ernstig misdraagt.
Het schoolbestuur beslist of uw kind wordt verwijderd. Voordat het bestuur zo'n besluit kan nemen, moeten eerst de ouders en de leraar van de leerling worden gehoord.

Andere school

Als het besluit eenmaal is genomen, mag het schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt - en daar moet het schoolbestuur ten minste acht weken zijn best voor doen - mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren.
 
De school kan uw kind alleen definitief verwijderen na overleg met de Inspectie van het Onderwijs. In dit overleg moet ook worden nagegaan op welke andere wijze uw kind onderwijs kan volgen.

Bezwaar maken

Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen, moet het bestuur van de school daarover met de ouders overleggen. Als dit gesprek niets oplevert, kunt u de leerplichtambtenaar in uw gemeente vragen te bemiddelen.
 
Verandert het schoolbestuur het besluit niet, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. Het schoolbestuur moet binnen vier weken schriftelijk op het bezwaarschrift reageren. Verandert het schoolbestuur het besluit dan nog niet, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.
 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)