Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

klachtenregeling

  • Het kan voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en de school anderzijds. Wij willen hierover met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen.
Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt:
1. Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar of de mentor van uw kind bespreken.
2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten.
T 026 - 353 74 80

Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt, kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030 - 280 95 90
F 030 - 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)