Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Veilig op school

  • Onze school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin staat hoe wij als school een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren.
In het plan worden procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag of onveilige situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin de aanpak en afhandeling beschreven staan. Het schoolveiligheidsplan ligt bij onze administratie ter inzage en kunt u rechts in de kolom in pdf openen.
 
Schoolklimaat
De veiligheid is een belangrijk onderdeel van het schoolklimaat. Onze school is continu bezig om processen te verbeteren voor een optimale veiligheid op het gebied van arbeidsomstandigheden en (brand)veiligheid van het gebouw. Met de leerlingen oefenen we het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de acties zo goed mogelijk te laten verlopen.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)