Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

jaarplan

  • Het jaarplan 2015 is positief geëvalueerd met de deelraad en met het bestuur.
De volgende punten uit het jaarplan 2015 zijn gerealiseerd:
  • Scholing van klassenleiding Ernstig Meervoudig Beperkten
  • Scholing van aantal leerkrachten als gedragscoach
  • Opstellen plan leerroute 3 tot en met 6
  • Systematische inzet en analyse leerlingvolgsysteem
  • Sturen op de kernwaarden: sprankelend, vindingrijk, betrokken en kritisch
  • Afronden schoolplan 2016-2017
  • Gelijkwaardig partnerschap in het samenwerkingsverband
Het komend jaar zijn onze speerpunten het systematisch volgen van leerlingen in de sociaal emotionele ontwikkeling en het leren leren. Ook besteden we aandacht aan het professionaliseren van de ondersteuning van leerlingen met gedragsproblemen en het passend onderwijs ook echt passend te laten zijn. Dat betekent dat onze school klaarstaat voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Onze kracht zit in het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden en het niet denken vanuit beperkingen.

De School

:

Help (nieuw venster)