Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

In cijfers

Schoolgrootte

Op onze school volgen 105 leerlingen onderwijs, verdeeld over elf groepen. Het team bestaat uit ongeveer 50 medewerkers. De school ligt in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. 

Instroom

Onze leerlingen stromen veelal in vanuit ODC/KDC en vanuit het regulier onderwijs of het speciaal basisonderwijs.

De volgende leerlingen zijn afgelopen schooljaar uitgestroomd:
 
We meten onze opbrengsten door middel van de afname en registratie van de CITO-toetsen. Deze worden in de groepen met leerroute 3 en hoger ingezet en geëvalueerd.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen en beoordelen de ontwikkeling, de vorderingen en het werk van ieder kind afzonderlijk met behulp van een eigen, digitaal Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS). Hierin worden alle leerlinggegevens en vorderingen/resultaten bijgehouden, verwerkt en opgeslagen. We meten onze opbrengsten tweemaal per jaar door middel van de afname en registratie van de Cito-toetsen. De uitkomsten hiervan registreren we ook in het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen voor speciale leerlingen worden in de groepen met leerroute 3 en hoger ingezet en geëvalueerd. In leerroute 1 en 2 wordt gewerkt met een Matrixsysteem, gebaseerd op de Planciusleerlijnen, waarmee we alle ontwikkelingen goed volgen. Als zich bijzonderheden voordoen in het gedrag van het kind of als de schoolvorderingen stagneren, zoekt de klassenleiding naar een oplossing. Dit doet hij samen met de teamleider en ouders, eventueel in overleg met de orthopedagoog/psycholoog.

De School

:

Help (nieuw venster)