Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

De School

  • Het Kroonpad geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking kunnen blijven tot ze 20 jaar zijn.
Iedere leerling met een ondersteuningsvraag kan bij ons terecht. In alle gevallen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Levensbeschouwing

Onze school is een algemeen bijzondere school. Dat wil zeggen dat kinderen van verschillende geloofs- en levensovertuigingen welkom zijn.

In het onderwijsaanbod van Het Kroonpad is specifieke aandacht voor leerlingen met verschillende beperkingen. Wij houden rekening met deze verschillen door onderwijs op maat te bieden.

Kernwaarden

De scholen bij de Onderwijsspecialisten werken met kernwaarden. Vanuit deze waarden willen wij ons onderwijs vormgeven. De kernwaarden zijn:
Kritisch, vindingrijk, sprankelend en betrokken.
​​​​

De School

:

Help (nieuw venster)