Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Uitgangspunten

Wij stemmen ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk af op de wensen en behoeften van onze leerlingen en bereiden hen voor op hun latere functioneren in de maatschappij, zowel in leef- als werksituatie. De overgang van school naar de naschoolse periode noemen wij transitie; deze willen we zo naadloos mogelijk laten verlopen.

Wij creëren een overzichtelijke leeromgeving waarbinnen leerlingen zich veilig voelen en geborgen weten, zonder dat zij in een uitzonderingspositie worden geplaatst.

Ontwikkeling

We streven naar een pedagogisch klimaat waarin naast een duidelijke structuur, openheid wordt geboden en waarin de leerlingen zich optimaal in een ononderbroken proces kunnen ontwikkelen.
 
Wij begeleiden onze leerlingen in het ontwikkelen van individuele mogelijkheden en beschouwen leerlingen met een beperking beslist niet als ‘zielig’. We stellen eisen en wijzen de leerlingen zo vroeg mogelijk op hun verantwoordelijkheden.
 

De School

:

Help (nieuw venster)