Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van personeel en ouders van alle scholen binnen (het bestuur van) De Onderwijsspecialisten.
De gmr heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.
  • De medezeggenschapsraad fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. Omdat Het Kroonpad een dependance is van het speciaal onderwijs van Lichtenbeek, hebben we geen voltallige mr, maar een deelraad. De deelraad is het formele orgaan dat fungeert als gesprekspartner voor de directie. In deze raad zitten twee ouders en twee vertegenwoordigers van de school.
  • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten.
  • Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen.
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)